PRIVACYVERKLARING DiLuccaModa
(versie 1.1)

Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over hoe DiLuccaModa omgaat met persoonsgegevens die wij via onze website en nieuwbrief verkrijgen. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van u als persoon en/of klant te beschermen.

Hoe gaat DiLuccaModa om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten, zoals het toesturen van onze periodieke nieuwsbrieven. Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan; een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken?
DiLuccaModa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om goederen en diensten bij u af te leveren- Verzenden van onze nieuwsbrief
– het afhandelen van uw betaling en/of inkomensverwerking
– DiLuccaModa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoalsgegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiften.

Delen van persoonsgegevens met derden

DiLuccaModa verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.
Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden.

DiLuccaModa nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief wordt hiervoor toestemming gevraagd.
Vult u uw gegevens in op onze website, waarna u een bevestigingsmail ontvangt. In deze mail bevestigt u de inschrijving voor de nieuwsbrief, door op de link te klikken in de mail. Om een persoonlijke nieuwsbrief te kunnen versturen hebben wij uw e-mail adres en volledige naam nodig. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor onze nieuwsbrief kunt u zich op ieder moment uitschrijven via de link onder elke nieuwsbrief.

De werking van onze website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van DiLuccaModa worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. DiLuccaModa gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. DiLuccaModa kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

Tracking cookies

Naast functionele-cookies kunnen wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze analyseren het surfgedrag en onderzoeken advertentie voorkeuren. Hiervoor gebruiken wij externe software zoals bijvoorbeeld een Facebook-pixel. Voordat wij gebruik maken van deze tracking cookies vragen wij eerst expliciet toestemming tijdens uw bezoek aan onze website. Deze vertoning vindt u in de zogeheten cookie-notice-bar, bovenin de pagina. U bent niet verplicht deze cookies te accepteren om onze website te bezoeken. Bovendien kunnen deze cookies op ieder moment, via de browser instellingen van de computer, verwijderd worden. Hierna zal opnieuw toestemming worden gevraagd. Persoonsgegevens die bijvoorbeeld gekoppeld zijn aan uw Facebook- of Googleaccount kunt u via die betreffende organisaties verwijderen.

Gebruik social media koppelingen

Op onze pagina’s kunnen plugins van sociale netwerken staan zoals Facebook, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Als u onze pagina’s bezoekt, kan via deze social media plugins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen uw browser en de servers van de social media.

Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook uw bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven. Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens u onze website bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar info@DiLuccaModa.nl. DiLuccaModa zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang we gegevens bewaren

DiLuccaModa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.
Echter waar een klant een product of dienst heeft afgenomen dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren ivm de belastingdienst, we zullen gegevens die we niet nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren verwijderen.

Beveiliging

DiLuccaModa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DiLuccaModa maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DiLuccaModa verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact door een email te sturen naar privacy@DiLuccaModa.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Voor het laatst aangepast op 9 oktober mei 2018

Adres

Eindhovenseweg 17
5554 AA Valkenswaard


Contact

Email: info@diluccamoda.nl
Tel: +31(0)6 542 934 65

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00 – 18.00 uur
Woensdag: 10.00 – 18.00 uur
Donderdag: 10.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 10.00 – 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

Zondag: iedere laatste zondag van de maand zijn wij geopend van 13:00 – 17:00 uur